Prentisiaeth Technegwyr Labordy a Gwyddoniaeth (L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn cwblhau’r cymwysterau canlynol fel rhan o’r fframwaith prentisiaeth:

  • BTEC Diploma Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol
  • NVQ Lefel 3 mewn Gweithgareddau Labordy a Gweithgareddau Technegol Cysylltiedig

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Gweithio yn y diwydiant gwyddoniaeth
  • Hanfodion gwyddoniaeth
  • Technegau ymarferol gwyddonol
  • Defnyddio arfau mathemategol mewn gwyddoniaeth

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gofynion Mynediad

O leiaf bum gradd C neu uwch ar lefel TGAU. Rhaid i’r rhain gynnwys mathemateg, Saesneg ac o leiaf un pwnc gwyddoniaeth.

Cyfleoedd Dilyniant

Prentisiaeth Uwch Lefel 4 Technegwyr Labordy a Gwyddoniaeth. Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc cysylltiedig.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No