Skip to main content

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 - Prentisiaeth

Prentisiaeth, GCS Training
Lefel 2
Llys Jiwbilî
19 mis
Ffôn: 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Trosolwg

Mae’r brentisiaeth hon yn addas i’r rhai sy’n gweithio mewn rolau lle maen nhw’n cefnogi anghenion corfforol, cymdeithasol, emosiynol a deallusol pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol a chymorth er mwyn byw’n annibynnol mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys gofal preswyl a gofal dydd, eu cartref eu hunain, neu leoliadau eraill yn y gymuned.

Mae teitlau swyddi enghreifftiol sy’n addas ar gyfer y brentisiaeth hon yn cynnwys gweithwyr gofal cymdeithasol, gweithwyr gofal cartref, cynorthwywyr ailalluogi, cynorthwywyr gofal dydd, gweithwyr gofal preswyl/nyrsio, cynorthwywyr gofal cartref yn ogystal â gweithwyr gofal a chymorth cartref. 

Mae’r fframwaith yn cynnwys:

  • Cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Craidd (Oedolion)
  • Cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Ymarfer (Oedolion)
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 mewn Cyfathrebu (gofyniad sylfaenol)
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 mewn Cymhwyso Rhif (gofyniad sylfaenol)