Skip to main content

Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol
Coleg Gŵyr Abertawe 2022

Ein Gwobrau 2022 yn llawn

Myfyriwr y Flwyddyn Addysg Sylfaenol Oedolion/ESOL - Abbas Yaghoubi
Gwobr Bernie Wilkes - Myfyriwr y Flwyddyn Gwallt, Harddwch a Holisteg - Mariam Srieh
Myfyriwr y Flwyddyn Lletygarwch, Teithio a Thwristiaeth - Melissa Webber
Myfyriwr y Flwyddyn Sgiliau Byw’n Annibynnol - Kayleigh Gabriel
Myfyriwr y Flwyddyn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus - Jack Griffiths
Myfyriwr y Flwyddyn Y Celfyddydau Gweledol - Wiktoria Blus
Myfyriwr y Flwyddyn Busnes - Joanne Rees
Myfyriwr y Flwyddyn Y Celfyddydau Creadigol - Adam Phillips
Myfyriwr y Flwyddyn Y Dyniaethau ac Ieithoedd - Kesia Holmes
Myfyriwr y Flwyddyn Mathemateg, Gwyddoniaeth a Gwyddor Gymdeithasol - Hisham Saeed
Myfyriwr y Flwyddyn Technoleg - Frankie Snow
Myfyriwr y Flwyddyn Peirianneg - Corbin Fay
Myfyriwr y Flwyddyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Kailum Porter
Myfyriwr y Flwyddyn Amglychedd Adeiledig - Ciah Llewellyn
Prentis y Flwyddyn - Curtis Williams
Partner Cyflogwr y Flwyddyn – Heddlu De Cymru
Gwobr Elaine McCallion – Myfyriwr y Flwyddyn Hyfforddiant GCS - Ceri Joseph
Myfyriwr Rhyngwladol y Flwyddyn - Nick Vutha
Myfyriwr y Flwyddyn Mynediad - Kardo Mina
Myfyriwr y Flwyddyn AU - Mark Saunders
Myfyriwr y Flwyddyn Yr Iaith Gymraeg - Abby Richards-Williams
Cleient Cyflogadwyedd y Flwyddyn - Stacey Turner
Myfyriwr y Flwyddyn Dilyniant ac Ymroddiad - Willliam Shannon

Myfyriwr Ysbrydoledig y Flwyddyn - Hisham Saeed

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogologologologologologoLogo