Skip to main content

Oedolion sy’n ddysgwyr/dysgwyr sy’n dychwelyd

Os ydych chi’n dychwelyd i fyd addysg ac wedi gadael yr ysgol amser hir yn ôl, mae’r broses yn mynd i fod yn debyg i broses dysgwr sydd heb ddatganiad. Bydd angen i chi neu’ch rhwydwaith cymorth ddarparu llawer iawn o’r wybodaeth. 

Os hoffech gael cymorth gyda’ch anghenion dysgu ychwanegol, bydd angen i chi roi gwybod i ni adeg cofrestru. Er nad yw’n hanfodol, cewch eich annog i ddod ag unrhyw dystiolaeth ategol gyda chi mewn perthynas â’ch ADY i’r sesiwn gofrestru. 

Tracy Macklin
Tracy.Macklin@gowercollegeswansea.ac.uk