Skip to main content

Creu a Datblygu Gwefannau

Rhan-amser
Lefel 2
AGORED
Tycoch
10 wythnos
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio cymhwysiad meddalwedd wedi’i gynllunio ar gyfer cynllunio, dylunio ac adeiladu gwefannau. Mae’r uned hon yn ymwneud â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ddefnyddiwr TG i ddewis a defnyddio amrywiaeth eang o offer a thechnegau meddalwedd gwefannau canolradd i gynhyrchu gwefannau aml-dudalen. Efallai y bydd angen cymorth a chyngor gan bobl eraill ar gyfer unrhyw agwedd sy’n anghyfarwydd.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018

Gwybodaeth allweddol

Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs Agored gwefan Lefel 2 neu gwrs dylunio tebyg ar Lefel 2.

Addysgir y cwrs am ddwy awr yr wythnos dros 10 wythnos. Mae asesu’n cynnwys portffolio o waith.

Cwrs Agored Sgriptio Gweinydd Sylfaenol Lefel 2.

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith.
Creating and Developing Websites
Cod y cwrs: C2U937 ETA
16/09/2024
Tycoch
10 weeks
Mon
7 - 9pm
£70
Lefel 2