Skip to main content

Microsoft Teams

Rhan-amser, GCS Training
Llys Jiwbilî
Tair awr

Trosolwg

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i fynd i’r afael â chymhlethdodau Teams, gan eich galluogi i wneud y mwyaf o’i nodweddion helaeth. Darganfyddwch sut i drefnu timau a sianeli yn effeithiol, cydlynu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd, rhannu dogfennau a sut i integreiddio rhaglenni Office 365 eraill. Mae’r sesiwn yn ffordd o dderbyn cymorth ymarferol i hybu gwaith tîm, gwella cynhyrchiant a chynnal gweithlu di-dor. P’un ai a ydych am ennill sgiliau newydd neu’n dymuno gwella eich sgiliau presennol, bydd yr hyfforddiant yn eich galluogi i gyfathrebu a chydweithio yn ddiymdrech, gan wneud y mwyaf o’ch amgylchedd gwaith digidol. 

Gwybodaeth allweddol

Y gallu i ddefnyddio cyfrifiadur ar lefel sylfaenol.

Darpariaeth wyneb yn wyneb ar gampws Llys Jiwbilî.

Gweithdai digidol eraill a ddarperir gan Goleg Gwyr Abertawe.

Off