Skip to main content

Y Gyfraith Gorfforaethol a Busnes (LW) - Cyfrifeg ACCA

Rhan-amser
Lefel 5
ACCA
Sketty Hall
30 weeks

Ffôn: 01792 284097   E-bost: accountancy@gcs.ac.uk

Trosolwg

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Logo ACCA

Gwybodaeth allweddol

Cwblhau AAT Cyfrifeg Broffesiynol Lefel 4 neu eithriadau gradd neu gwblhau modiwlau ACCA - BT, MA ac FA. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

LW – Y Gyfraith Gorfforaethol a Busnes
Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau o ran deall y fframwaith cyfreithiol cyffredinol, a meysydd cyfreithiol penodol sy’n ymwneud â busnes, gan gydnabod yr angen i ofyn am gyngor cyfreithiol arbenigol pellach pan fo’n briodol.

Addysgir y cwrs drwy ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau staff cymwysedig a phrofiadol.

Cynigir arholiadau ffurfiol ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill PM, FR, TX, AA, FM, SBL ac SBR, a phynciau dewisol. 

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae'r Coleg yn gallu cynnig gwasanaeth mentora ar gyfer y cymhwyster hwn sydd ar hyn o bryd yn £500. E-bostiwch Emma Thomas - Emma.Thomas@gcs.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth. Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097 neu e-bostiwch accountancy@gcs.ac.uk

LW (F4) - Corporate & Business Law
Cod y cwrs: PC002 ETF4
10/09/2024
Plas Sgeti
13 weeks
Tue
1.30 - 5.30pm
£630
Lefel 6