Cysylltu ag Eduroam ar gyfer dyfeisiau Apple

Gellir cysylltu â wifi y Coleg (eduroam) ar unrhyw un o’n campysau, trwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod.

Noder: mae’r sgrinluniau isod wedi cael eu tynnu ar iPhone 11 (IOS 14.7.1), a bydd mathau eraill o ffonau ac IOS yn amrywio.

Dadlwythwch gyfarwyddiadau

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cysylltu â Wi-Fi y Coleg, cysylltwch â’r Gwasanaethau Cyfrifiadurol trwy’r ddwg gymorth i gael cyngor: https://helpdesk.gcs.ac.uk:8443/portal  ebost: cshelpdesk@gcs.ac.uk