Cemeg

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau dros y ddwy flynedd.

Bydd blwyddyn un yn cynnwys adeiledd yr atom, ecwilibriwm cemegol, cyfrifiadau cemegol, egnïeg a chineteg a bondio cemegol.

Bydd blwyddyn dau yn ymdrin â sbectrosgopeg, cyfansoddion organig a synthesis, rhydocs, cineteg gemegol, enthalpi cyfnodoldeb, entropi ac ecwilibria.

Mae arholiad ymarferol wedi’i asesu ac felly mae’r cwrs yn cynnwys arbrofion labordy sy’n gysylltiedig â deunydd cwrs.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Gradd B mewn TGAU Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth (dwbl, triphlyg, haen uwch).

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae rhan sylweddol o’r tymor cyntaf yn cynnwys gwaith arbrofol ar gemeg grŵp 2 a grŵp 7.

Cymerir yr asesiadau o feysydd dadansoddi meintiol a stoichiometreg a thermocemeg. Rhoddir cyfle i ymgeiswyr ennill y sgiliau penodol cyn iddynt gael eu hasesu.

Defnyddir profion diwedd pwnc a ffug arholiadau i fonitro cynnydd myfyrwyr.

Mae maint a chymhlethdod y cwrs Cemeg UG yn mynnu bod myfyrwyr yn datblygu strategaethau dysgu unigol. Felly defnyddir amrywiaeth o arddulliau addysgu i weddu i’r pwnc.

Yn ystod yr ail flwyddyn (U2) mae rhan sylweddol o’r tymor cyntaf yn cynnwys gwaith arbrofol ar adweithiau rhydocs fel paratoad ar gyfer asesiad anorganig U2. Mae’r ddau asesiad ymarferol U2 yn cael eu cynnal yn ystod amser dosbarth ond yn cael eu trin fel arholiad allanol a’u marcio gan CBAC.

Cymerir yr asesiadau o feysydd cemeg anorganig a chemeg organig. Mae’r asesiad cyntaf yn cynnwys paratoi cyfansoddyn anorganig a dadansoddi’r cyfansoddyn gan ddefnyddio dadansoddiad cyfeintiol. Mae’r ail asesiad yn cynnwys dyfeisio a chymhwyso gweithdrefn i nodi sawl cyfansoddyn organig anhysbys.

Rhoddir cyfle i ymgeiswyr ennill y sgiliau penodol cyn iddynt gael eu hasesu.

Mae maint a chymhlethdod y cwrs Cemeg U2 yn mynnu bod myfyrwyr yn gwella’r strategaethau dysgu a gafwyd yn ystod eu cwrs UG blwyddyn gyntaf.

Felly mae strategaethau ychwanegol yn cael eu haddysgu i helpu’r dysgwr i ymdopi â maint a chymhlethdod y deunydd pwnc.

Trwy gydol y ddwy flynedd, mae myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddau ddarlithydd, ac amser cyswllt dosbarth yw 4.5 awr. Mae gwaith cartref yn cael ei osod yn rheolaidd. Defnyddir profion diwedd pwnc a ffug arholiadau i fonitro cynnydd myfyrwyr.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae Safon Uwch Cemeg yn ofynnol ar gyfer nifer o gyrsiau addysg uwch gan gynnwys meddygaeth, deintyddiaeth, milfeddygaeth, deieteg a fferylliaeth. 

Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen Gwyddorau Fforensig (cwrs breiniol o Brifysgol De Cymru).

Gwybodaeth Ychwanegol

Wrth wneud gwaith ymarferol, darperir cotiau labordy a sbectol diogelwch i chi. Mae’r myfyrwyr cemeg gorau yn cystadlu yn Olympiad y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth.

Anogir pob myfyriwr i ymaelodi â grŵp ChemNet y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Mae Llysgenhadon ChemNet wedi ymweld â’r Coleg i siarad â’r myfyrwyr am fanteision ymuno â Chemnet ac maen nhw hefyd yn cynnig anerchiad byr ar yrfaoedd sy’n defnyddio cemeg.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No