Cynhyrchu a Thechnoleg y Cyfryngau Creadigol (Diploma Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Cynigir y cwrs hwn gyda thri llwybr gwahanol:

  • Llwybr 1: Graffeg a Ffotograffiaeth
  • Llwybr 2: Ffilm, Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol 
  • Llwybr 3: Cynnwys Creadigol ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata 

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn cynnig cyfle cyffrous i ennill y sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i addysg uwch neu gael cyflogaeth mewn amrywiaeth eang o lwybrau yn y Diwydiannau Creadigol.  

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

Dylunio Graffig a Ffotograffiaeth 
Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar y broses greadigol o gyn-gynhyrchu i ôl-gynhyrchu. Byddwch yn gweithio ar gynyrchiadau mewn astudiaethau ymarferol, damcaniaethol a chyd-destunol, gan gynhyrchu portffolios ar-lein a dangos riliau o’ch gwaith. Caiff myfyrwyr gyfle i ymweld â stiwdios cynhyrchu, digwyddiadau gyrfaoedd arbenigol, diwrnodau agored prifysgol a chael gweithdai ymarferol, gan gynnwys sgiliau cyflogadwyedd. 

Ffilm, Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol 
Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar y broses greadigol o gyn-gynhyrchu i ôl-gynhyrchu. Byddwch yn gweithio ar gynyrchiadau mewn astudiaethau ymarferol, damcaniaethol a chyd-destunol, gan gynhyrchu portffolios ar-lein a dangos riliau o’ch gwaith. Caiff myfyrwyr gyfle i ymweld â stiwdios cynhyrchu, digwyddiadau gyrfaoedd arbenigol, diwrnodau agored prifysgol a chael gweithdai ymarferol, gan gynnwys sgiliau cyflogadwyedd.

Golygu Delweddau, Fideo, Ffotograffiaeth a Dylunio Gwefannau
Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar y broses greadigol o gyn-gynhyrchu i ôl-gynhyrchu. Byddwch yn gweithio ar gynyrchiadau mewn astudiaethau ymarferol, damcaniaethol a chyd-destunol, gan gynhyrchu portffolios ar-lein a dangos riliau o’ch gwaith. Caiff myfyrwyr gyfle i ymweld â stiwdios cynhyrchu, digwyddiadau gyrfaoedd arbenigol, diwrnodau agored prifysgol a chael gweithdai ymarferol, gan gynnwys sgiliau cyflogadwyedd.

Y corff dyfarnu yw Prifysgol y Celfyddydau Llundain (Cynhyrchu a Thechnoleg y Cyfryngau Creadigol).

Mae’r diwydiannau creadigol yn un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU yn enwedig yng Nghymru, gyda throsiant blynyddol o dros £1.9 biliwn. Mae’n cyflogi dros 58,000 o bobl, 52% yn fwy na deng mlynedd yn ôl. Bellach mae Cymru yn cael ei chydnabod yn eang fel canolfan ar gyfer cynhyrchu teledu a ffilm. Mae hefyd yn gartref i glwstwr technoleg ddigidol sy’n tyfu. Maen nhw’n cwmpasu amrywiaeth eang o swyddi gan gynnwys y cyfryngau digidol, marchnata, teledu, ffilm, hysbysebu ac animeiddio.

Diweddarwyd Hydref 2020

Gofynion Mynediad

Pum gradd A-C ar lefel TGAU. Yn ogystal, bydd gofyn i chi gyflwyno portffolio o waith celf yn eich cyfweliad. Byddwn yn ystyried myfyrwyr hŷn â sgiliau neu brofiad perthnasol hefyd. Mae diddordeb yn y cyfryngau a chreadigrwydd yn hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs drwy asesu parhaus. Bydd myfyrwyr yn gweithio ar brosiectau, yn unigol neu mewn timau, sydd â’r nod o gopïo arferion proffesiynol y cyfryngau. Mae rhai prosiectau’n cynnwys cynhyrchu cynhyrchion y cyfryngau ar gyfer cleient. Bydd y rhan fwyaf o aseiniadau’n cael eu cyflwyno gan ddefnyddio’r system rheoli cyrsiau ar-lein.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cyrsiau: 
Gradd Sylfaen mewn VFX a Graffeg Symudol

Astudiaethau pellach yn y brifysgol

Bydd y cwrs hwn yn helpu myfyrwyr sydd am ddilyn gyrfaoedd megis:
Dylunydd Graffig, Darlunydd Digidol, Animeiddiwr Fesul Ffrâm, Datblygwr y Cyfryngau Cymdeithasol, Dylunydd Gwefannau, Gwneuthurwr Ffilmiau, Cyfarwyddwr Goleuo, Dylunydd Gemau, Golygydd Sain, Creawdwr Cynnwys, Golygydd Delweddau, Ffotograffydd, Ysgrifennwr Copi.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £75 ar gyfer y cwrs hwn.

Dilynwch ni ar Instagram: gcs.creativemedia

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No