Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn cyflwyno sgiliau technolegol, creadigol a phersonol sy’n gysylltiedig â gwaith yn niwydiannau’r cyfryngau. 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer gyrfaoedd yn y cyfryngau a byddwch yn gweithio i greu amrywiaeth o gynhyrchion i’r cyfryngau megis fideo, sain a dylunio graffig.

Yn raddol bydd gennych ystod o raddau o’r aseiniadau a gwblhewch, ac mae llawer ohonynt yn asesiadau ymarferol, gyda’r bwriad o gopïo arferion gweithio mewn sectorau o ddiwydiant y cyfryngau. Ochr yn ochr ag unedau’r cyfryngau, byddwch yn astudio TGCh, llythrennedd a rhifedd.

Diweddarwyd Ebrill 2021

Gofynion Mynediad

Un radd C ar lefel TGAU, gyda nifer o raddau D neu E. Mae diddordeb yn y cyfryngau a pharodrwydd i gymryd rhan mewn prosiectau creadigol yn hanfodol. 

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r holl asesiadau yn seiliedig ar brosiectau parhaus trwy asesu parhaus. Nid oes arholiadau ar y cwrs ac felly mae’ch cymwysterau yn deillio o’r gwaith rydych yn ei wneud o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos.
Addysgir y cwrs am 14.5 awr yr wythnos dros dri diwrnod.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn symud ymlaen i gyrsiau Lefel 3 mewn pynciau cysylltiedig â’r cyfryngau megis Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (UAL)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £25 ar gyfer y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No