Ffotograffiaeth (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn astudio technegau, prosesau a chysyniadau ffotograffwyr eraill. Byddwch yn cwblhau cyfanswm o chwe uned ar themâu megis ymateb i friff, gwireddu syniadau a thrin delweddau.

Gwiriwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Pedair gradd D ar lefel TGAU. Byddwn yn derbyn cymwysterau cyfwerth. Yn amodol ar gyfweliad a phortffolio o waith.

Cyfleoedd Dilyniant

Diploma Lefel 3 mewn Ffotograffiaeth ac yna symud ymlaen i addysg uwch, gan feithrin cysylltiadau cadarn yn y diwydiant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £50 ar y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No