Perfformio Cerdd (Diploma Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs dwy flynedd hwn yw bod mor ymarferol â phosibl gan roi sylfaen i chi ym mhob agwedd ar berfformio a chynhyrchu cerddoriaeth.

Byddwch yn treulio llawer o’ch amser yn datblygu eich ymarfer proffesiynol eich hun. Anogir perfformiad unigol, gwaith ensemble, a gweithgareddau stiwdio, ynghyd â dealltwriaeth o hanes cerddoriaeth a chyd-destun diwylliannol.

Mae’r cwrs yn darparu profiad ymarferol o sain byw, technolegau recordio stiwdio, dilyniannu, entrepreneuriaeth, cynhyrchu fideo, ac ysgrifennu caneuon. Mae’n caniatáu i chi ddatblygu dealltwriaeth eang o’r diwydiant cerddoriaeth y gall arbenigedd o’ch dewis ddeillio ohono yn nes ymlaen.

Byddwch hefyd yn datblygu’r sgiliau technegol a’r repertoire sy’n ofynnol i gynllunio a threfnu digwyddiad cerddorol mawr.

26/10/22

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Pum gradd C ar lefel TGAU neu gymwysterau cyfwerth, er enghraifft, Lefel 2 mewn Cerddoriaeth (gradd Teilyngdod). Yn amodol ar gyfweliad a chlyweliad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs yn darparu dealltwriaeth o sain byw, rheoli digwyddiadau, technolegau recordio stiwdio, marchnata/hyrwyddo yn y diwydiant cerddoriaeth a llawer o sgiliau eraill. Byddwch hefyd yn datblygu’r sgiliau technegol a’r repertoire sy’n ofynnol i gynllunio a threfnu digwyddiad cerddorol mawr.

Cyfleoedd Dilyniant

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc cysylltiedig fel Cerddoriaeth Boblogaidd neu Dechnoleg Cerdd. Gyrfaoedd mewn rolau fel peirianwyr byw neu stiwdio, cerddorion proffesiynol a newyddiadurwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl gyfarpar ar gyfer unedau cerddoriaeth ensemble ac unigol. Mae gennym ddwy stiwdio recordio llawn cyfarpar a phum stiwdio ymarfer llawn cyfarpar, sy’n cynnwys offer drymiau, offer mwyhau gitâr a bas, yn ogystal ag amrywiaeth eang o gitarau trydanol, gitarau bas a gitarau acwstig.

Darperir yr holl gyfarpar ar gyfer gweithdai cyfansoddi, gan gynnwys clustffonau safonol proffesiynol.

Bydd ffi stiwdio o £75 yn cael ei thalu bob blwyddyn.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No