Cerddoriaeth (L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu’ch gwybodaeth a’ch sgiliau ymarferol mewn perfformio cerdd a chynhyrchu cerdd. Byddwch yn astudio pob maes cerddoriaeth gan gynnwys y diwydiant, dadansoddi cynhyrchiad a pherfformiadau unigol/ensemble

26/10/22

Gofynion Mynediad

Pedair gradd D ar lefel TGAU neu gymwysterau cyfwerth. Yn amodol ar gyfweliad a chlyweliad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae ffocws ymarferol i’r cwrs. Byddwch yn perfformio yn unigol ac mewn ensembles, gweithio yn y stiwdio recordio a dechrau datblygu sgiliau megis ysgrifennu caneuon, dilyniannu, a threfnu.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae myfyrwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r cwrs hwn yn tueddu i symud ymlaen i’r cwrs BTEC Diploma / Diploma Estynedig mewn Cerddoriaeth. 

Gall myfyrwyr geisio cyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau o gynhyrchydd cynorthwyol i redwyr y cyfryngau a swyddogion cymorth lleoliadau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl gyfarpar ar gyfer unedau cerddoriaeth ensemble ac unigol. Mae gennym ddwy stiwdio recordio llawn cyfarpar a phum stiwdio ymarfer llawn cyfarpar, sy’n cynnwys offer drymiau, offer mwyhau gitâr a bas, yn ogystal ag amrywiaeth eang o gitarau trydanol, gitarau bas a gitarau acwstig.

Darperir yr holl gyfarpar ar gyfer gweithdai cyfansoddi, gan gynnwys clustffonau safonol proffesiynol.

Bydd ffi stiwdio o £50 ar gyfer y cwrs hwn.

 

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No