Technoleg Gwybodaeth (Diploma L1)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn gyflwyniad i’r rolau sy’n bodoli yn y diwydiant TG. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Datrys problemau technegol TG
  • Creu gwefannau
  • Creu rhaglenni cyfrifiadurol
  • Datblygu cynhyrchion digidol
  • Datblygu amlgyfryngau

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau allweddol megis cyfathrebu, gweithio mewn tîm ac arweinyddiaeth a fydd yn eich helpu wrth geisio cyflogaeth.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Yn draddodiadol, pedair gradd E ar lefel TGAU ond bydd rhaid i ymgeiswyr ddod am gyfweliad hefyd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs trwy gwblhau prosiectau priodol ac arsylwadau ymarferol. Byddwch yn treulio 20 awr yr wythnos yn yr ystafell ddosbarth.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus symud ymlaen i’r cwrs BTEC Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol Lefel 2.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No