Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol (Diploma Cyntaf L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn darparu gwybodaeth arbenigol, dealltwriaeth a sgiliau a fydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant TG.

Mae’r modiwlau astudio’n cynnwys:

  • Y byd ar-lein
  • Systemau technoleg
  • Gosod caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol
  • Dylunio gwe
  • Cronfeydd data
  • Datblygu cynhyrchion amlgyfrwng
  • Rhaglennu cyfrifiadurol.

Yn ogystal â’r sgiliau TG, bydd y cwrs hefyd yn datblygu sgiliau rhynbersonol a throsglwyddadwy megis cyfathrebu, gweithio mewn tîm ac arweinyddiaeth a fydd yn cynorthwyo myfyrwyr sy’n ceisio cyflogaeth.

24/10/22

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Dwy radd C ar lefel TGAU neu’r Diploma Lefel 1 mewn Technoleg Gwybodaeth.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ac fe’i hasesir trwy gyfres o aseiniadau ar gyfer pob uned.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr sydd wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus symud ymlaen i gyflogaeth neu i’r cwrs BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TG.

Lleoliad(au):
Tycoch
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No