Triniaethau Therapi Harddwch (Diploma L3)

Trosolwg o’r Cwrs


Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn datblygu sgiliau ymarferol a gweithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon masnachol. Mae myfyrwyr hefyd yn datblygu gwybodaeth gadarn o iechyd a diogelwch, gofal cleientiaid a chyfathrebu. Mae’r unedau astudio’n cynnwys:

  • Triniaethau trydanol ar gyfer yr wyneb a’r corff
  • Estyniadau blew amrannau
  • Rhoi lliw haul
  • Micro-dermabrasion
  • Tylino Swedaidd / ag olewau wedi’u cymysgu ymlaen llaw
  • Iechyd a diogelwch a theori gysylltiedig
  • Anatomeg a ffisioleg

Diweddarwyd Hydref 2021

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

O leiaf dair gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys mathemateg, Saesneg ac, yn ddelfrydol, gwyddoniaeth neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru cyfwerth mewn cyfathrebu a chymhwyso rhif.

Neu gymhwyster Lefel 2 cysylltiedig

Bydd yn ofynnol i’r holl ymgeiswyr ddod am brawf masnach a chyfweliad un i un gydag arbenigwyr pwnc. Rhaid i ymgeiswyr fod â’r gallu i weithio fel aelod o dîm a bod â sgiliau cyfathrebu ardderchog.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch hefyd yn gwneud profiad gwaith bob wythnos.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallai’r cymhwyster arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth fel uwch therapydd harddwch mewn salon/sba harddwch neu hunangyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu cit ac iwnifform.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.