Prentisiaeth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur (L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn hanfodol i fod yn dechnegydd atgyfeirio moduron cymwysedig. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch
  • Systemau trawsyrru
  • Injans
  • Canfod namau
  • Llywio a hongiad
  • Systemau trydanol.

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gofynion Mynediad

Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2) neu Gynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur (Diploma Lefel 2).

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol.
Byddwch yn dod i’r Coleg am un diwrnod yr wythnos, a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall mewn hyfforddiant yn y swydd.

Cyfleoedd Dilyniant

Byddwch yn cymhwyso fel technegydd modurol. Gall dilyniant i Lefelau 4, 5 a 6 arwain at gyflogaeth fel technegydd goruchwylio neu reolwr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

Gwerslyfr arbenigol ‘Fundamentals of Motor Vehicle Technology’ L1-3 (ISBN=978 1 4085 15181)
Oferôls ac esgidiau blaen dur sy’n cydymffurfio â safonau diogelwch EN345-1.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.