Skip to main content

Technolegau Peirianneg Electronig Lefel 2 - Diploma

Amser-llawn
Lefel 2
EAL
Tycoch
Un blwyddyn
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Bwriad y cwrs Lefel 2 hwn yw eich helpu i symud ymlaen i’r diwydiant electroneg os nad ydych wedi cael y graddau TGAU ar gyfer mynediad uniongyrchol i Lefel 3.  

Mae’n rhan o fframwaith prentisiaeth Cymru Lefel 2 a ddefnyddir i hyfforddi prentisiaid ym maes electroneg.

Bydd myfyrwyr yn dysgu am gysyniadau sylfaenol electroneg gan gynnwys Autodesk Fusion, electroneg analog, electroneg ddigidol, roboteg, cyfrifiaduron, rhwydweithio, clyweled, PLC a phrosiectau pwrpasol.  

Trwy brosiectau ac ymarferion, bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol gan ddefnyddio’r systemau electronig diweddaraf a datrys problemau o safon diwydiant go iawn.

Amcanion y cwrs:

 • Deall egwyddorion systemau electronig a’u cymwysiadau
 • Datblygu sgiliau datrys problemau a sgiliau meddwl beirniadol ar systemau electronig
 • Dylunio a gosod systemau electronig
 • Profiad gwaith wythnosol yn rheolaidd.

Canlyniadau’r cwrs:

 • Bydd myfyrwyr yn gallu egluro cysyniadau sylfaenol systemau electronig a’u cymwysiadau
 • Bydd myfyrwyr yn gallu dylunio systemau electronig  
 • Bydd myfyrwyr yn gallu gosod systemau electronig. 

Gwybodaeth allweddol

Pedair gradd D neu uwch ar lefel TGAU.

Asesu:

 • Arholiadau dewis lluosog
 • Aseiniadau ymarferol
 • Ysgrifennu adroddiadau.

Meini Prawf Graddio:

 • Arholiadau: 40%
 • Aseiniadau: 50%
 • Ysgrifennu adroddiadau: 10%.

Os byddwch yn cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, gallech astudio Lefel 3 yn y meysydd isod:

 • Roboteg
 • Electroneg ddiwydiannol
 • Technegydd cyfrifiadurol
 • Technegydd clyweled
 • Electroneg feddygol
 • Technoleg cyfathrebu symudol
 • Technegydd deintyddol (systemau electronig)
 • Nwyddau gwyn
 • Nwyddau brown
 • Systemau electroneg tân a diogelwch.

Gall y cwrs arwain at yrfa lewyrchus yn y diwydiant electroneg.

Mae nifer o fyfyrwyr wedi cynrychioli Cymru a’r DU mewn cystadlaethau sgiliau. Mae’r cystadlaethau hyn yn galluogi myfyrwyr i fod y fersiynau gorau ohonynt eu hunain. Mae’r tîm Electroneg yn falch o’n cyflawniadau gyda dysgwyr yn y maes hwn. Mae dysgwyr yn ennill medalau Aur, Arian ac Efydd yn gyson mewn cystadlaethau o’r fath.

Mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i gynrychioli’r Coleg yn y Gemau Olympaidd Sgiliau Rhyngwladol trwy lwybr WorldSkills International.

Mae myfyrwyr sydd wedi manteisio ar gyfleoedd prentisiaeth wedi cael gyrfaoedd rhagorol yn y sector. 

Explore in VR