Blas ar Yr Eidal

Trosolwg o’r Cwrs

Bob wythnos, meistrolwch y grefft o baratoi a choginio dwy rysáit Eidalaidd glasurol – yn union fel roedd mama yn arfer eu gwneud!
Cynllun addysgu:
• Wythnos 1- Cyflwyniad i’r cwrs ac arddangosiad coginio gan eich tiwtor
• Wythnos 2- Sesiwn ymarferol
• Wythnos 3- Sesiwn ymarferol
• Wythnos 4- Sesiwn ymarferol
• Wythnos 5- Sesiwn ymarferol a gwerthuso’r cwrs

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr neu’r rhai a hoffai ddatblygu eu gwybodaeth o goginio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir yn bennaf yn yr ystafell ddosbarth, gyda gweithgareddau ymarferol. Oherwydd natur analwedigaethol y cwrs, ni chwblheir unrhyw asesiadau ffurfiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Dosbarthiadau coginio pellach (anachrededig).

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch restr lawn o gynnwys y cwrs ynghyd â ryseitiau fel rhan o’r wers gyntaf, ac yn ystod y wers honno byddwch hefyd yn cael rhaglen sefydlu’r coleg, briff iechyd a diogelwch ac arddangosiad ymarferol gan diwtor y cwrs.

Gwybodaeth hanfodol - bydd gofyn i chi ddarparu’r canlynol: 

•      Yr holl gynhwysion (tua £10 yr wythnos)

•      Dillad gwarchod (cot neu ffedog wen a het neu rwyd wallt)

 

Hylendid a diogelwch:

  • Ni chaniateir gemwaith yn y gegin
  • Rhaid clymu gwallt hir yn ôl a’i roi mewn rhwyd wallt
  • Ni chaniateir ewinedd gel na farnais ewinedd. 
  • Rhaid gwisgo esgidiau gwastad, caeedig, di-lithr
Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 20 Sep 2022 | Course Code: ZA159 ETB | Cost: £120

Level -   Tuesday   5.30 - 8.30pm   5 weeks   Tycoch  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket