Cwrs Ymwybyddiaeth Canser ar gyfer Tylino Corff

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hwn yn gwrs datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer ymarferwyr therapi cyfannol yn unig (ymarferwyr adweitheg, aromatherapi, tylino corff neu reiki).

Bydd myfyrwyr sy’n gweithio ar hyn o bryd tuag at gyrsiau adweitheg, aromatherapi a thylino yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn cael eu hystyried hefyd.

Ychwanegwyd Hydref 2018

Gofynion Mynediad

Diploma L3 Adweitheg, Diploma L3 Aromatherapi neu Dystysgrif Tylino Swedaidd.

Lefel Ymarferydd Reiki ac uwch (ddim yn berthnasol ar gyfer Reiki Lefel 1).

Bydd rhaid i’r holl ddarpar fyfyrwyr ddod i sesiwn arweiniad cyn cofrestru.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn datblygu’ch dealltwriaeth a’ch sgiliau ymarferol i ddarparu triniaethau yn gymwys i gleientiaid sy’n dioddef o ganser neu’n gwella ar ôl cael canser.

Byddwch yn dod i’r Coleg am un diwrnod.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No