Lefel 1 Cyflwyniad i Dechnegau Motiff Crosio

Rhan-amser
Lefel 1
AGORED
Llwyn y Bryn
10 wythnos
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

O ddillad i nwyddau cartref a chyfwisgoedd, mae crosio yn bendant yn ôl mewn ffasiwn! P’un a ydych yn newydd i’r grefft neu wedi rhoi cynnig arni yn y gorffennol ond heb lwyddo, dyma’r cwrs perffaith i chi. 

Mewn cyfres o weithdai ymarferol gyda thiwtor profiadol, byddwch yn dysgu sut i ddal y gweill wrth ddefnyddio’r edafedd a chreu’r pwythau syml sy’n sail i bob prosiect crosio, megis gwneud cadwyn a chrosio sengl, dwbl a threbl. Byddwch hefyd yn dysgu sut i siapio eitem ac uno motiffau gorffenedig i ffurfio eitem fwy fel blanced, sgarff, het, bag neu gwdyn ffôn. Bydd sesiynau wedi’u neilltuo ar gyfer motiffau sgwâr, cylchol a hecsagonol: popeth sydd angen ei wybod er mwyn ymgymryd â’ch prosiect eich hun. 

Bydd llawer o brosiectau i ddechreuwyr a datblygwyr i’w cyflawni unwaith y byddwch wedi dysgu’r hanfodion. 

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad. 

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn gan diwtor cymwysedig a phrofiadol a’i asesu trwy weithgareddau ymarferol, tystiolaeth ysgrifenedig/weledol a’r eitem derfynol – ac mae hyn oll yn cael ei gofnodi yn y dosbarth. 

Bydd yr holl eitemau a gynhyrchir yn cael eu cofnodi’n ffotograffig a’u cynnwys mewn gweithlyfrau wedi’u datblygu’n arbennig. 

Addysgir y cwrs dros 10 wythnos, gyda un sesiwn tair awr yr wythnos. 

Cyfleoedd Dilyniant

  • Parhad Cyrsiau Agored 
  • Celf a Dylunio Lefel 2 
  • Celf a Dylunio Lefel 3 
  • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio 

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl offer. 

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 11 Jan 2024 | Course Code: VA238 ELD2 | Cost: £65

Level 1   Thu   5.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket