Lefel Mynediad 3 Cyflwyniad i Glytwaith

Rhan-amser
Lefel Mynediad 3
AGORED
Llwyn y Bryn
10 wythnos
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Dewch draw i fwynhau nosweithiau cymdeithasol gyda’r tîm creadigol yn Llwyn y Bryn, lle byddwch chi’n cwrdd â phobl o’r un meddylfryd â chi wrth i chi archwilio’ch ochr greadigol a dysgu sgiliau clytwaith newydd. Arbrofwch gyda llawer o wahanol arddulliau o glytwaith wedi’u creu trwy bwytho â llaw ac ar beiriannau gwnïo. 

Unwaith y byddwch wedi dysgu’r sgiliau sylfaenol, cewch gyfle i arbrofi gyda dylunio a chreu eich eitem clytwaith unigryw eich hun fel clustog, bag neu flanced fach. Neu, gallech chi gynnwys eich darn clytwaith mewn hen ddilledyn rydych chi am ei uwchgylchu. 

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys 10 sesiwn tair awr, ac nid oes angen unrhyw brofiad o dechnegau clytwaith na gwnïo. Bydd y cwrs yn cael ei addysgu gan diwtor profiadol mewn fformat syml, hawdd ei ddilyn. Bydd pob agwedd ar iechyd a diogelwch yn cael ei briffio drwyddi draw. 

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad. 

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn gan diwtor cymwysedig a phrofiadol a’i asesu trwy weithgareddau ymarferol, tystiolaeth ysgrifenedig/weledol a’r eitem derfynol – ac mae hyn oll yn cael ei gofnodi yn y dosbarth. 

Bydd yr holl eitemau a gynhyrchir yn cael eu cofnodi’n ffotograffig a’u cynnwys mewn gweithlyfrau wedi’u datblygu’n arbennig. 

Addysgir y cwrs dros 10 wythnos, gyda un sesiwn tair awr yr wythnos. 

Cyfleoedd Dilyniant

  • Parhad Cyrsiau Agored 
  • Celf a Dylunio Lefel 2 
  • Celf a Dylunio Lefel 3 
  • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio 

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl offer. 

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.