Cyflwyniad i Luniadu

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn i luniadu yn eich annog i archwilio amrywiaeth o dechnegau gwneud marciau gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau a deunyddiau. Cewch eich cyflwyno i luniadu’r ffurf ddynol (bywluniadu) a thrwy gyfres o weithdai cewch eich annog i arbrofi i ddatblygu’ch canlyniadau unigryw eich hun.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw sgiliau na phrofiad blaenorol gan mai cwrs rhagarweiniol yw hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn seiliedig ar weithdai. Addysgir y cwrs drwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, 3 awr yr wythnos dros 10 wythnos ac mae’n cynnwys asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, neu’r cwrs Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 22 Sep 2021 | Course Code: VA012 PLC | Cost: £55

Level E3   Wed   1.30-4.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course

Start Date: Wed 12 Jan 2022 | Course Code: VA012 PLC2 | Cost: £55

Level 1   Wed   1.30-4.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course

Start Date: Wed 30 Mar 2022 | Course Code: VA012 PLC3 | Cost: £55

Level 1   Wed   1.30-4.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course