Cyflwyniad i Wnïo

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i amrywiaeth o dechnegau ac offer gwnïo. Byddwch yn datblygu amrywiaeth o samplau gwnïo i ategu prosiectau yn y dyfodol. Byddwch yn cynhyrchu canlyniad gorffenedig sy’n adlewyrchu’r sgiliau rydych wedi’u datblygu ar y cwrs. Bydd gennych fynediad i’n stiwdios a’n hoffer ffasiwn a thecstiliau o’r radd flaenaf sy’n cynnwys torrwr laser, argraffydd tecstiliau digidol a meddalwedd dylunio tecstiliau.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy/stiwdio. Mae amrywiaeth o weithdai ymarferol – tair awr yr wythnos dros 20 wythnos – ac mae’n amodol ar asesiad parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, a’r Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 15 Apr 2021 | Course Code: VA785 PLB | Cost: £50

Level E3   Thu   1.30-4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course