Cywiro Lliw – Yr Hanfodion

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn ennill gwybodaeth a magu hyder i gefnogi dulliau cywiro lliw pob dydd h.y.:

  • Tywyll i olau
  • Golau i dywyll
  • Tynnu lliw artiffisial
  • Tynnu bandiau
  • Gwallt gwyn gwydn

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Profiad blaenorol a chymhwyster Trin Gwallt Lefel 2 sy’n cynnwys lliwio a goleuo gwallt.

Bydd angen i chi ddarparu offer a chyfarpar sylfaenol a phen ymarfer.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdy ymarferol rhyngweithiol gydag arddangosiadau a chyfraniad gan ddysgwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir defnyddiau traul ar y diwrnod am £10.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 1 Mar 2021 | Course Code: ZA1509 CR | Cost: £95

Level -   Mon   9.30am-4pm   2 weeks   Tycoch  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.