Ffotograffiaeth Ddigidol 1

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn datblygu’ch sgiliau gan ddefnyddio camera digidol mewn lleoliad stiwdio. Byddwch yn gweithio mewn stiwdio ac mewn lleoliad awyr agored i arbrofi gyda goleuadau a thechnegau ffotograffig eraill. Byddwch hefyd yn arbrofi gyda thechnegau golygu i drin y delweddau byddwch yn eu tynnu.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol, ond byddai cwblhau’r cwrs Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy/stiwdio. Mae amrywiaeth o weithdai ymarferol – tair awr yr wythnos dros 10 wythnos – ac mae’n amodol ar asesiad parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, a’r Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 15 Apr 2021 | Course Code: VA014 PLD2 | Cost: £50

Level 1   Thu   1.30-4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course