Ffotograffiaeth Ddigidol 1

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn datblygu’ch sgiliau gan ddefnyddio camera digidol mewn lleoliad stiwdio. Byddwch yn gweithio mewn stiwdio ac mewn lleoliad awyr agored i arbrofi gyda goleuadau a thechnegau ffotograffig eraill. Byddwch hefyd yn arbrofi gyda thechnegau golygu i drin y delweddau byddwch yn eu tynnu.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol, ond byddai cwblhau’r cwrs Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy/stiwdio. Mae amrywiaeth o weithdai ymarferol – tair awr yr wythnos dros 10 wythnos – ac mae’n amodol ar asesiad parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, a’r Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.