Ffotograffiaeth Ffilm Ddu a Gwyn

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn archwilio’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ffotograffiaeth ffilm dd a gwyn, gan gynnwys y broses ddatblygu. Dangosir i ddysgwyr sut i ddefnyddio camera SLR ffilm gan archwilio cyflymderau caeadau, agorfa ac amrywiaeth o osodiadau. Trwy ddefnyddio cyfleusterau’r ystafell dywyll ar y campws bydd dysgwyr yn datblygu eu ffilm a chynhyrchu amrywiaeth o ganlyniadau ffotograffig du a gwyn.

Ychwanegwyd Mawrth 2021

Gofynion Mynediad

Byddai rhai sgiliau a phrofiad o ffotograffiaeth yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy/stiwdio/ystafell dywyll trwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, tair awr yr wythnos dros 10 wythnos yn amodol ar asesiadau parhaus

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 3, Y Cyfryngau Creadigol Lefel 3, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No