Gwneud Printiau Arbrofol

Trosolwg o’r Cwrs

Cyfle i uwchsgilio ym maes gwneud printiau a dysgu sgiliau ymarferol. Bydd dysgwyr yn archwilio amrywiaeth o feysydd gwneud printiau gan gynnwys monoprint, printio colagraff, printio bloc a sgrin-brintio. Bydd y cwrs yn rhoi modd i chi archwilio printio ar amrywiaeth o arwynebau a defnyddio nifer o orffeniadau gwahanol megis ffloc a ffoil.   

Ychwanegwyd Ebrill 2021

Gofynion Mynediad

Does dim angen profiad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn rhedeg dros bedwar diwrnod rhwng 9.30am a 3.30pm a chewch eich addysgu yn y stiwdio gwneud printiau, gydag asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallai dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau rhan-amser eraill neu gyrsiau amser llawn yn yr adran Celfyddydau Gweledol ar Gampws Llwyn y Bryn.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Thu 13 Jan 2022 | Course Code: VA1304 ELD | Cost: £55

Level 1   Thur   5.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Thu 31 Mar 2022 | Course Code: VB1304 ELD | Cost: £55

Level 2   Thur   5.30-8.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course