Gwneud Staesiau

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i ddefnyddio patrwm wedi’i brynu i gynhyrchu staes gan ddefnyddio sgiliau gwneud staes traddodiadol. Byddwch yn dysgu sut i ffitio a siapio staes a chreu sianeli i fewnosod esgyrn. Byddwch yn dysgu sut i fewnosod pren staes a gorffen y staes gan ddefnyddio rhwymiad bias.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Mae angen sgiliau gwnïo sylfaenol ar gyfer y cwrs rhagarweiniol hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn astudio’r cwrs hwn yn y gweithdy/stiwdio. Addysgir y cwrs drwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, 3 awr yr wythnos dros 10 wythnos ac mae’n cynnwys asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, neu’r cwrs Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i chi brynu’ch ffabrig eich hun a’r edau i gyd-fynd ag ef.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 13 Apr 2021 | Course Code: VA1411 PLD | Cost: £50

Level 1   Tue   5.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course