Hyfforddwr Campfa (Diploma mewn Hyfforddiant Personol) NCFE

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddi Ffitrwydd yn addas i’r rhai a hoffai baratoi i weithio fel Hyfforddwr Personol a chael eu cydnabod ar y Gofrestr Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer Corff. Mae’r cymhwyster hefyd yn addas i’r rhai sydd eisoes â phrofiad yn y diwydiant ymarfer corff a ffitrwydd ond a fyddai’n elwa ar hyfforddiant ychwanegol.

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddi Campfa - dylai ymgeiswyr fod yn 18 oed neu hŷn, gyda safon llythrennedd a rhifedd sy’n briodol i gymhwyster Lefel 3. Mae profiad yn y Diwydiant yn ddymunol ac mae cyfweliad yn ofynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae saith uned i’w hastudio - Gwasanaeth Cwsmeriaid, Iechyd, Diogelwch a Diogelu ac Egwyddorion Ffitrwydd Ymarfer Corff ac Iechyd (pob un i’w astudio ar Lefel 3). Yna:

Anatomeg a Ffisioleg: Mae’r uned hon yn cwmpasu’r wybodaeth uwch mewn anatomeg a ffisioleg sydd ei hangen ar hyfforddwr i ddylunio rhaglenni diogel ac effeithiol ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid.

Rhaglennu Hyfforddiant Personol gyda Chleientiaid: Mae’r uned hon yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau y bydd eu hangen ar hyfforddwr personol i ddylunio, rheoli ac addasu rhaglenni hyfforddi ar gyfer oedolion iach o bob oedran. Gall y sylfaen cleientiaid gynnwys pobl ifanc (14-16 oed), oedolion hŷn, cleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol a’r rhai ag anableddau ar yr amod bod y gwrtharwyddion perthnasol a’r canllawiau diogelwch allweddol yn cael eu dilyn.

Addysgu Sesiynau Hyfforddiant Personol: Mae’r uned hon yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau y bydd eu hangen ar hyfforddwr personol i ddarparu rhaglenni hyfforddi ar gyfer oedolion iach o bob oedran. Gall y sylfaen cleientiaid gynnwys pobl ifanc (14-16 oed), oedolion hŷn, cleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol a’r rhai ag anableddau ar yr amod bod y gwrtharwyddion perthnasol a’r canllawiau diogelwch allweddol yn cael eu dilyn. Fodd bynnag, nid yw’r uned hon yn paratoi’r hyfforddwr i ddysgu dosbarthiadau arbenigol.

Cymhwyso Egwyddorion Maeth fel rhan o Raglen Hyfforddiant Personol: Mae’r uned hon yn cwmpasu cymhwyso egwyddorion maeth i gefnogi nodau cleientiaid fel rhan o raglen ymarfer corff a gweithgarwch corfforol.

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ond mae hefyd yn cynnwys gweithgareddau ymarferol mewn amrywiaeth o amgylcheddau. Ymhlith yr asesiadau mae dau arholiad, sesiwn ymarferol a arsylwir a phortffolio o dystiolaeth.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cymhwyster yn agor y llwybrau dilyniant canlynol:

• Cyflogaeth fel hyfforddwr personol mewn campfa neu’n annibynnol.
• Dilyn cymwysterau Lefel 3 ychwanegol
• Cymwysterau Lefel 4 neu raddau sylfaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd llawlyfr y cwrs a’r cit yn costio tua £80.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 8 Feb 2023 | Course Code: F3D459 STP | Cost: £720

Level 3   Wednesday   1-5pm   16 weeks   Tycoch