Iaith Arwyddion ar gyfer Iechyd a Gofal

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd yr uned Lefel 1 hon yn rhoi modd i ddysgwyr ddefnyddio’r arwyddion ar gyfer llythrennau’r wyddor, gan gyfleu manylion a chyfarchion personol.

Ychwanegwyd Medi 2018

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y dysgwr yn:

  • Gallu defnyddio’r arwyddion ar gyfer llythrennau’r wyddor
  • Gallu defnyddio arwyddion ar gyfer cyfleu manylion personol
  • Gallu defnyddio arwyddion i gyfleu cyfarchion.

Dull asesu – asesiad ymarferol

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Tue 14 Sep 2021 | Course Code: VA027 ETB | Cost: £180

Level 1   Tue   6-7.30pm   30 weeks   Tycoch  

Enrol on this course

Start Date: Wed 2 Feb 2022 | Course Code: VA027 ETC | Cost: £50

Level 1   Wed   6-8.30pm   5 weeks   Tycoch  

Enrol on this course

Start Date: Wed 11 May 2022 | Course Code: VA027 ETC2 | Cost: £50

Level 1   Wed   6-8.30pm   5 weeks   Tycoch  

Enrol on this course