Iaith Arwyddion ar gyfer Iechyd a Gofal

Trosolwg o’r Cwrs: 

Bydd yr uned Lefel 1 hon yn rhoi modd i ddysgwyr ddefnyddio’r arwyddion ar gyfer llythrennau’r wyddor, gan gyfleu manylion a chyfarchion personol.

Ychwanegwyd Medi 2018

Dull Addysgu’r Cwrs: 

Bydd y dysgwr yn:

  • Gallu defnyddio’r arwyddion ar gyfer llythrennau’r wyddor
  • Gallu defnyddio arwyddion ar gyfer cyfleu manylion personol
  • Gallu defnyddio arwyddion i gyfleu cyfarchion.

Dull asesu – asesiad ymarferol

Lleoliad(au): 
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg: 
No