Serameg Addurniadol

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn i serameg yn eich annog i archwilio amrywiaeth o dechnegau addurniadol ac adeiladu gan ddefnyddio clai. Cewch eich cyflwyno i wydreddau seramig a’ch annog i archwilio i ddatblygu’ch canlyniadau unigryw eich hun. Bydd defnyddio odyn yn rhan allweddol o’r cwrs a byddwch yn dysgu sut i baratoi a defnyddio odyn ar gyfer tanio’ch gwaith.

Ychwanegwyd Mawrth 2021

Gofynion Mynediad

Nid oes angen sgiliau na phrofiad blaenorol gan mai cwrs rhagarweiniol yw hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy trwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, tair awr yr wythnos dros 10 wythnos a bydd asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi stiwdio £20 ar gyfer defnyddiau.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No