Sgiliau Ffotograffiaeth mewn Stiwdio

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Oes diddordeb gyda chi mewn ffotograffiaeth? Hoffech chi roi cynnig ar weithio mewn stiwdio? Os felly, bydd y cwrs Lefel 2 hwn yn addas i chi. Gan ddefnyddio ein stiwdios ffotograffiaeth arbenigol a’n hystafell ddigidol bydd y cwrs yn annog dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau gan ddefnyddio goleuadau, camerâu SLR a meddalwedd digidol i olygu eu delweddau.

Ychwanegwyd Chwefror 2021

Gofynion Mynediad

Byddai rhai sgiliau a phrofiad o ffotograffiaeth yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy/ystafell ddigidol trwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, tair awr yr wythnos dros 10 wythnos a bydd asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 3, Y Cyfryngau Creadigol Lefel 3, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No