Technegau Lliwio 60 Munud

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer trinwyr gwallt cymwysedig a hoffai ddysgu amrywiaeth o dechnegau lliwio llaw rydd.

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Cymhwyster trin gwallt Lefel 2 sy’n gorfod cynnwys lliwio a goleuo.
Bydd disgwyl i chi ddarparu offer a chyfarpar sylfaenol a phen ymarfer.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys arddangosiadau a chyfraniad ymarferol ar ben ymarfer. Yn ogystal, bydd yn cwmpasu:

  • Iechyd a diogelwch
  • Ymgynghori
  • Dewis cynhyrchion
  • Cymhwyso’r cynhyrchion
  • Arlliwio
  • Cyngor ôl-ofal

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd ffi o £5 am ddefnyddiau traul.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 12 Apr 2021 | Course Code: ZA1509 CR3 | Cost: £55

Level -   Mon   9.30am-4pm   1 day   Tycoch  

Enrol on this course