Technegau Lliwio Creadigol 60 munud

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer trinwyr gwallt cymwysedig sydd am ddysgu amrywiaeth o dechnegau lliwio llawrydd.

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Cymhwyster trin gwallt Lefel 2 sy’n gorfod cynnwys lliwio a goleuo.
Bydd disgwyl i chi ddarparu offer a chyfarpar sylfaenol a phen ymarfer.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byd y cwrs yn cynnwys arddangosiadau a chyfranogiad ymarferol ar bennau ymarfer, a bydd hefyd yn cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch
  • Ymgynghori
  • Dewis cynnyrch
  • Cymhwyso cynnyrch
  • Arlliwio
  • Cyngor ôl-ofal

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd ffi o £5 am ddefnyddiau traul.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No