Technegau Lliwio i Ddynion

Trosolwg o’r Cwrs

Datblygu a gwella’ch technegau lliwio ar gyfer gwallt dynion, gan gynnwys:

  • Amrywiaeth o dechnegau blaenoleuo a thanoleuo
  • Lliwio bloc

Ychwanegwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Cymhwyster trin gwallt Lefel 2 mewn lliwio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdy ymarferol rhyngweithiol gydag arddangosiadau, cyfranogiad dysgwyr ar bennau ymarfer.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i chi ddarparu offer a chyfarpar sylfaenol ac un pen ymarfer.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 9 May 2022 | Course Code: ZA137 CR12 | Cost: £100

Level -   Mon   9.30-4.30pm   1 day   Tycoch