Technegau Lliwio i Ddynion

Trosolwg o’r Cwrs

Datblygu a gwella’ch technegau lliwio ar gyfer gwallt dynion, gan gynnwys:

  • Amrywiaeth o dechnegau blaenoleuo a thanoleuo
  • Lliwio bloc

Ychwanegwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Cymhwyster trin gwallt Lefel 2 mewn lliwio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdy ymarferol rhyngweithiol gydag arddangosiadau, cyfranogiad dysgwyr ar bennau ymarfer.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i chi ddarparu offer a chyfarpar sylfaenol ac un pen ymarfer.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No