Tystysgrif mewn Barbro – Lefel 3

Trosolwg o’r Cwrs

Datblygu a gwella’ch sgiliau barbro. Mae unedau’n cynnwys:

  • Monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon
  • Ymgynghori a chymorth ar gyfer gwasanaethau gwallt
  • Torri gwallt dynion i greu amrywiaeth o edrychiadau
  • Torri gwallt wyneb i greu amrywiaeth o edrychiadau
  • Darparu gwasanaethau eillio a thylino’r wyneb

Ychwanegwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Profiad blaenorol a chymhwyster Lefel 2 trin gwallt / barbro / torri gwallt dynion.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdy ymarferol rhyngweithiol gydag arddangosiadau, cyfranogiad dysgwyr ar bennau ymarfer a modelau, ynghyd ag aseiniadau/profion ysgrifenedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i chi ddarparu offer a chyfarpar sylfaenol a dau ben ymarfer.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No