Cyfrifeg ACCA APM – Rheoli Perfformiad Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2022

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Rheoli Perfformiad Uwch (APM)

Byddwch yn gallu:

  • Defnyddio modelau cynllunio a rheoli strategol i gynllunio a monitro perfformiad sefydliadol
  • Asesu ac adnabod y dylanwadau allanol allweddol ar berfformiad sefydliadol
  • Adnabod a gwerthuso nodweddion dylunio systemau gwybodaeth a monitro rheoli perfformiad effeithiol
  • Cymhwyso technegau strategol priodol i fesur perfformiad a gwerthuso a gwella perfformiad sefydliadol
  • Cynghori cleientiaid ac uwch reolwyr ar werthuso perfformiad busnes strategol ac ar adnabod perygl o fethiant corfforaethol.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID 19

Rydym yn obeithiol na fydd cyfnod clo arall oherwydd cyfyngiadau Covid 19 yn y dyfodol, ond, os yw’n berthnasol, bydd mesurau a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol y coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Pe bai Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo’r Coleg i gau am gyfnod oherwydd Covid 19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd hyd nes y codir y cyfyngiadau.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at gyrsiau ACCA SBL a SBR eraill ac unedau pynciau dewisol eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £725 fesul uned

Ffi gofrestru ACCA tua £95

Ffi Aelodaeth ACCA tua £121

Ffi eithrio ACCA tua £98 i £143 fesul uned

Ffi arholiad tua £190

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Dyddiad dechrau: Dydd Mercher 11 Ionawr 2023

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097 neu e-bostiwch accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 11 Jan 2023 | Course Code: PC002 ETP5 | Cost: £725

Level 7   Wednesday   5 - 9pm   15 weeks   Sketty Hall