HNC Gwyddoniaeth Gymhwysol

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar unigolion sy’n gweithio yn y diwydiannau cemegol a chysylltiedig i lwyddo mewn cyflogaeth. Bydd dysgwyr yn datblygu ystod o sgiliau, technegau a phriodoleddau sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.

Ychwanegwyd Medi 2020

Gofynion Mynediad

Un o’r canlynol:

  • Diploma Mynediad i AU – Pas
  • Safon Uwch – DD
  • BTEC Diploma Estynedig L3 – PPP
  • BTEC Diploma L3 90-Credyd – MM

Dull Addysgu’r Cwrs

Gwyddorau Cymhwysol (Llwybr Cemeg)

Blwyddyn 1

Uned 1: Hanfodion Technegau Labordy (Gorfodol)

Uned 2: Dulliau Gweithredu a Thechnegau Trin Data Gwyddonol (Gorfodol)

Uned 7: Cemeg Anorganig (Gorfodol)

Uned 8: Cemeg Organig (Gorfodol)

Blwyddyn 2

Uned 3: Rheoleiddio ac Ansawdd yn y Gwyddorau Cymhwysol (Gorfodol)

Uned 9: Cemeg Ffisegol (Gorfodol)

Uned 15: Cyflwyniad i Ddefnyddiau a Phriodweddau Polymer (Uned Arbenigol)

Uned 20: Cyflwyniad i Briodweddau a Chymwysiadau Defnyddiau (Uned Arbenigol)

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i radd mewn cemeg gymhwysol neu faes cysylltiedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y ffioedd dysgu ar gyfer y cwrs hwn yw £1,200 y flwyddyn.

I gael gwybodaeth gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

 

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No