HNC Gwyddoniaeth Gymhwysol

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar unigolion sy’n gweithio yn y diwydiannau cemegol a chysylltiedig i lwyddo mewn cyflogaeth. Bydd dysgwyr yn datblygu ystod o sgiliau, technegau a phriodoleddau sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.

   Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen ymholiad Addysg Uwch    

Ychwanegwyd Tachwedd 2022

Gofynion Mynediad

Un o’r canlynol:

  • Diploma Mynediad i AU – Pas
  • Safon Uwch – DD
  • BTEC Diploma Estynedig L3 – PPP
  • BTEC Diploma L3 90-Credyd – MM

Dull Addysgu’r Cwrs

Gwyddorau Cymhwysol (Llwybr Cemeg)

Blwyddyn 1

Uned 1: Hanfodion Technegau Labordy (Gorfodol)

Uned 2: Dulliau Gweithredu a Thechnegau Trin Data Gwyddonol (Gorfodol)

Uned 7: Cemeg Anorganig (Gorfodol)

Uned 8: Cemeg Organig (Gorfodol)

Blwyddyn 2

Uned 3: Rheoleiddio ac Ansawdd yn y Gwyddorau Cymhwysol (gosodir gan Pearson)

Uned 9: Cemeg Ffisegol 

Uned 64: Ymchwiliad Seiliedig ar Waith

Uned 73: Llygryddion Amgylcheddol a Phrofion Dŵr

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i radd mewn cemeg gymhwysol neu faes cysylltiedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cydnabod Dysgu Blaenorol

Mae’n bosibl y bydd y myfyriwr yn gallu ennill cydnabyddiaeth ar gyfer dysgu blaenorol. Cysylltwch i gael cyngor os teimlwch y gallai hyn fod yn berthnasol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/Support/policies-for-centres-learners-and-employees/Recognition_of_prior_learning_and_process_policy.pdf

Y ffioedd dysgu ar gyfer y cwrs hwn yw £1,200 y flwyddyn.

I gael gwybodaeth gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

 

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.