Prentisiaeth Peirianneg / Electroneg (L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn ar gyfer y rhai sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa mewn peirianneg. Mae llwybrau gwahanol ar gael o fewn y fframwaith megis peirianneg gweithgynhyrchu, gweithrediadau a chynnal a chadw, electroneg, weldio a ffabrigo.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Gwyddor peirianneg
  • Egwyddorion mecanyddol a/neu drydanol
  • Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
  • Iechyd a diogelwch
  • Cyfathrebu i dechnegwyr.
Ychwanegwyd Rhagfyr 2019

Gofynion Mynediad

Gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg a Saesneg a thri phwnc arall y dylai un fod yn bwnc gwyddoniaeth.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol. Byddwch yn dod i’r Coleg un diwrnod yr wythnos, a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall yn hyfforddi yn y swydd.

Cyfleoedd Dilyniant

Gyrfa fel technegydd goruchwylio. Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs HNC/HND mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig neu Beirianneg Fecanyddol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No