Skip to main content

Peirianneg / Electroneg Lefel 2 - Prentisiaeth Sylfaen

Prentisiaeth
Lefel 2
Tycoch
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn ar gyfer y rhai sy’n awyddus i ddechrau gyrfa mewn peirianneg. Mae llwybrau gwahanol ar gael o fewn y fframwaith megis peirianneg gweithgynhyrchu, gweithrediadau a chynnal a chadw, electroneg, weldio a ffabrigo.

Ychwanegwyd Ionawr 2021

Gwybodaeth allweddol

O leiaf radd D mewn TGAU Mathemateg, Saesneg a phwnc Gwyddoniaeth a dau bwnc arall.

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol. Byddwch yn dod i’r Coleg un diwrnod yr wythnos, a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall yn hyfforddi yn y swydd.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

 • Mathemateg
 • Gwyddor peirianneg
 • Electroneg
 • Egwyddorion mecanyddol a/neu drydanol
 • Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
 • Iechyd a diogelwch
 • Cyfathrebu ar gyfer technegwyr
 • Roboteg
 • Deallusrwydd artiffisial AI
 • Dylunio PCB
 • PLC
 • Cystadlaethau sgiliau.

Prentisiaeth Peirianneg/Electroneg (Lefel 3).