Skip to main content

Darlunio

Rhan-amser
AGORED
Llwyn y Bryn
Ffôn: 01792 284021 (Llwyn y Bryn)

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau darlunio digidol traddodiadol a chyfoes p’un ai ydych chi am ddysgu’r hanfodion neu ddatblygu’r sgiliau sydd eisoes gennych ymhellach.

Bydd y gweithdai yn cwmpasu amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau a byddan nhw’n eich annog i archwilio’ch syniadau’ch hun i’w datblygu. Byddwch chi’n ystyried persbectif, tôn a ffurf yn ogystal â rhoi lliw i amgylcheddau a ffurf ddynol. Byddwch chi’n gweithio yn ein stiwdios yn Llwyn y Bryn, a chewch fynediad i dabledi lluniadu, meddalwedd Adobe, ystafell Adobe Mac a stiwdio luniadu draddodiadol a deunyddiau.

Gwybodaeth allweddol

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai’n fuddiol i ddysgwyr fynychu bob tymor i gynyddu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, er nid yw hyn yn rhwystr i fynychu bob tymor fel cwrs annibynnol.

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdios celf a dylunio ar Gampws Llwyn y Bryn. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn o ganlyniadau. Asesir hwn er mwyn cael tystysgrif ar gyfer y cymhwyster.

Gallech chi symud ymlaen o unrhyw gwrs rhan-amser i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos oedolion sy’n ddysgwyr sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio fod yn llwybr dilyniant addas ar gyfer hyn.

Darperir deunyddiau.
Off