Technoleg Ddigidol

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Safon Uwch Technoleg Ddigidol newydd yn disodli’r cwrs Safon Uwch TGCh.

Mae’r cymhwyster modern hwn yn rhoi modd i chi ddatblygu dealltwriaeth o sut mae arloesedd mewn technoleg ddigidol a’r lefelau cynyddol o gysylltedd rhyngddynt, yn effeithio ar fywydau defnyddwyr a’r gymdeithas ehangach. Rhennir y cwrs yn gyfartal rhwng arholiadau ar-sgrin a thasgau ymarferol.

Mae’r pynciau astudio’n cynnwys systemau cysylltiedig, deallusrwydd artiffisial, dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, y cyfryngau cymdeithasol, seiberddiogelwch a rhwydweithiau. Mae’r unedau’n cynnwys:

  • Blwyddyn 1: Arholiad ar-sgrin: Arloesedd mewn technoleg ddigidol
  • Blwyddyn 1: Tasg arferion digidol creadigol: Prosiect yn defnyddio GameMaker Studio
  • Blwyddyn 2: Arholiad ar-sgrin: Systemau cysylltiedig
  • Blwyddyn 2: Tasg atebion digidol yn defnyddio systemau cronfa ddata RDBMS, ieithoedd sgriptio ac SQL

Diweddarwyd 18.10.22

Gofynion Mynediad

Mae gradd C mewn TGAU mathemateg yn hanfodol.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND Cyfrifiadura Cymhwysol

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rhai sydd am ddilyn gyrfa neu raglen Addysg Uwch sy’n defnyddio technolegau digidol.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No