Technoleg Ddigidol

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn gwella’ch dealltwriaeth o’r technolegau digidol a ddefnyddir gan unigolion a sefydliadau, gan edrych ar sut maen nhw’n datblygu.

Mae’r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o sut mae arloesi mewn technoleg ddigidol, a’r lefelau cynyddol o gysylltedd rhyngddynt, yn effeithio ar fywydau defnyddwyr a’r gymdeithas ehangach.

Mae’r unedau astudio’n cynnwys:

  • Arloesi mewn technoleg ddigidol
  • Arferion digidol creadigol
  • Systemau cysylltiedig
  • Atebion digidol

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

Mae gradd C mewn TGAU mathemateg yn hanfodol.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND Cyfrifiadura Cymhwysol

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rhai sydd am ddilyn gyrfa neu raglen Addysg Uwch sy’n defnyddio technolegau digidol.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No