Skip to main content

Safon Uwch Cyfrifiadureg

Amser-llawn
Lefel 3
A Level
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Mae’r cwrs yn cydnabod pwysigrwydd cyfrifiadureg yn y byd sydd ohoni. I fod yn rhan o’r datblygiad cyffrous hwn bydd angen dealltwriaeth arnoch o’r meysydd technegol a gwyddonol sy’n ei gwneud yn bosibl. Mae’r cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr i chi o egwyddorion a chysyniadau sylfaenol mewn cyfrifiadureg. 

Mae’r cwrs yn pwysleisio datblygiad meddwl beirniadol, datrys problemau creadigol, a sgiliau dadansoddi, yn ogystal â’r gallu i weld cysylltiadau rhwng gwahanol agweddau ar gyfrifiadureg. 

Mae’n rhoi modd i chi ddatblygu sgiliau rhaglennu gan ddefnyddio ieithoedd gweledol modern. Mae diddordeb brwd a brwdfrydedd dros fod eisiau ysgrifennu eich rhaglenni pwrpasol eich hun yn hanfodol ac mae diddordeb mewn caledwedd a meddalwedd yn angenrheidiol gan fod y gwaith theori yn cynnwys llawer o agweddau ar y pynciau hyn. 

Datblygir sgiliau mathemategol sy’n berthnasol i gyfrifiadureg a byddwch yn archwilio goblygiadau unigol, cymdeithasol, cyfreithiol a moesegol cyfrifiadureg. 

Gwybodaeth allweddol

 • O leiaf saith gradd A*-C ar lefel TGAU, gan gynnwys Mathemateg (B), Saesneg (C) 
 • Mae TGAU Cyfrifiadureg / Technoleg Ddigidol yn fanteisiol ond nid yw’n orfodol

Ym Mlwyddyn 1 (UG), byddwch yn astudio dwy uned (40% o Safon Uwch) 

 • UNED 1: Hanfodion Cyfrifiadureg (25%) 
  Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 
  62.5% o gymhwyster UG) 
 • UNED 2: Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau (15%) 
  Arholiad ar y sgrin: 2 awr 
  (37.5% o gymhwyster UG) 

Ym Mlwyddyn 2 (Uwch), byddwch yn astudio tair uned (60% o Safon Uwch) 

 • UNED 3: Rhaglennu a Datblygu Systemau (20%) 
  Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 
 • UNED 4: Saernïaeth Gyfrifiadurol, Data, Cyfathrebu a Chymwysiadau (20%) 
  Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 
  20% o’r cymhwyster 
 • UNED 5: Ateb wedi’i Raglennu i Broblem (20%) 
  Asesiad di-arholiad 

Mae maes deinamig cyfrifiadureg yn cyflwyno amrywiaeth eang o lwybrau addawol ar gyfer datblygiad gyrfa a thwf personol. 

Os ydych yn bwriadu datblygu eich addysg, mae llawer o fyfyrwyr yn dewis astudio cyfrifiadureg yn y brifysgol, tra bod eraill yn ei defnyddio fel sylfaen resymegol gadarn i astudio pynciau eraill. Mae myfyrwyr wedi sicrhau lleoedd i astudio’r pwnc hwn mewn llawer o brifysgolion Russell Group nodedig. 

Os nad yw’r brifysgol yn apelio atoch, gall y cwrs hwn agor amrywiaeth eang o gyfleoedd cyflogaeth a phrentisiaeth mewn Datblygu Meddalwedd, Datblygu Gwefan, Dadansoddi Systemau, Dadansoddi Data, Dylunio Rhwydwaith a Dadansoddwr Seiberddiogelwch i enwi dim ond ychydig. 

 • Cyfrifiadur personol cartref/gliniadur sy’n gallu rhedeg Windows 10/11 a Microsoft Visual Studio 2022 (Fersiwn Cymunedol - Am Ddim) 
 • Gallwch wneud y rhan fwyaf o waith teipio gan ddefnyddio Microsoft Word a Microsoft PowerPoint. Bydd hwn ar gael am ddim trwy Office 365 felly nid oes angen prynu meddalwedd ar gyfer hyn. 
 • Os ydych yn defnyddio Mac, efallai y bydd angen meddalwedd ychwanegol i redeg y feddalwedd angenrheidiol