Busnes – Cwrs Carlam (Diploma L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn darparu llwybr carlam i chi ennill eich diploma. Mae nifer o unedau i’r cwrs gan gynnwys:

  • Amgylchedd busnes
  • Cyflwyniad i farchnata
  • Cyfathrebu busnes
  • Marchnata ar y rhyngrwyd
  • Hyrwyddo creadigol
  • Moeseg busnes
  • Datblygu timau mewn busnes.

Mae’r cwrs hwn yn gyfwerth â dau gymhwyster Safon Uwch agallwch ei astudio’n annibynnol neu’n gyfunol – fformat cwrs sy’n unigryw i’r Coleg.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU.

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i addysg uwch, rheolaeth a hyfforddiant yn y sector preifat a chyhoeddus, banciau a sefydliadau ariannol eraill a chyfleoedd i ddatblygu doniau entrepreneuraidd yn eich mentrau busnes eich hunain.

Ymhlith y cyrsiau AU a addysgir yng Ngholeg Gŵyr Abertawe y gallwch symud ymlaen iddynt mae HND Busnes a Chyfrifeg neu’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No