Busnes – Cwrs Carlam (Diploma L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Cwrs blwyddyn yw hwn sy’n rhoi llwybr carlam i chi ennill eich diploma ac fe’i bwriedir ar gyfer dysgwyr sydd eisoes wedi dechrau eu hastudiaethau Lefel 3. Nod y cwrs yw datblygu sgiliau cyfannol wrth archwilio’r meysydd swyddogaethol busnes allweddol.

Mae’r cwrs hwn yn gyfwerth â dau gymhwyster Safon Uwch agallwch ei astudio’n annibynnol neu’n gyfunol – fformat cwrs sy’n unigryw i’r Coleg.

Mae nifer o unedau i’r cwrs gan gynnwys:

  • Archwilio busnes
  • Datblygu ymgyrch farchnata
  • Cyllid busnes a phersonol
  • Rheoli digwyddiad
  • Busnes rhyngwladol
  • Egwyddorion rheoli.

17/10/22

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gyda chymwysterau UG presennol neu wedi’u cyfuno â Safon Uwch neu feysydd astudio eraill.

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i addysg uwch, rheolaeth a hyfforddiant yn y sector preifat a chyhoeddus, banciau a sefydliadau ariannol eraill a chyfleoedd i ddatblygu doniau entrepreneuraidd yn eich mentrau busnes eich hunain.

Ymhlith y cyrsiau AU a addysgir yng Ngholeg Gŵyr Abertawe y gallwch symud ymlaen iddynt mae HND Rheoli Busnes neu’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No