Busnes (Diploma Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn gyfwerth â thair Safon Uwch. Nod y cwrs yw datblygu’ch sgiliau meddwl, ymchwil, ymarferol a rhyngbersonol yn gyfannol mewn meysydd fel marchnata, cyllid, adnoddau dynol a rheoli.

Mae unedau astudio’n cynnwys:

  • Archwilio busnes
  • Datblygu ymgyrch farchnata
  • Cyllid busnes a phersonol
  • Rheoli digwyddiad
  • Busnes rhyngwladol
  • Egwyddorion rheoli
  • Gwneud penderfyniadau busnes.

    Ochr yn ochr â’r cwrs byddwch hefyd yn astudio’r Dystysgrif Uwch-sgiliau lle byddwch yn cyflawni cymhwyster safon Uwch. Gallwch ddewis astudio cwrs Safon Uwch cysylltiedig ochr yn ochr â’r cwrs hwn hefyd.

21/10/22

Gofynion Mynediad

O leiaf bum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Neu byddwn yn ystyried cymhwyser Lefel 2 cysylltiedig ochr yn ochr â gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae cyfuniad o addysgu damcaniaethol ac ymarferol.

Mae’r asesiad yn seiliedig ar gyflawni canlyniadau penodol (aseiniadau) mewn perthynas â’r unedau astudio a addysgir. Mae pob uned yn cael ei graddio’n unigol fel Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Byddwch yn treulio 18 awr yr wythnos yn yr ystafell ddosbarth. Bydd angen cryn dipyn o waith ychwanegol ar bob cwrs Lefel 3 y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Cyfleoedd Dilyniant

Yn y Coleg gallwch symud ymlaen i’r cwrs HND Rheoli Busnes neu’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc cysylltiedig.

Hyfforddiant rheoli yn y sectorau preifat/cyhoeddus, banciau neu sefydliadau ariannol.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ddechrau busnes bach.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd holl fyfyrwyr Blwyddyn 2 yn cymryd rhan mewn ymweliad rhyngwladol/yn y DU a ariennir gan y myfyriwr. Bydd gwibdeithiau i ganolfannau busnes lleol a bydd rhaid i fyfyrwyr gyfrannu at y rhain.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No