Celf a Dylunio (Diploma L1)

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn astudio prif bynciau creadigol celf a dylunio. Byddwch yn cymryd rhan mewn celf 2D/3D draddodiadol, ffotograffiaeth a phrosiectau dylunio digidol gyda golwg ar gynyddu sgiliau personol, creadigol a thechnegol.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Nifer o gymwysterau TGAU ar raddau D-G neu uwch ond rydym yn ystyried pob myfyriwr yn unigol i asesu potensial. Mae darpar fyfyrwyr bob amser yn cael eu cyfweld a’u hannog i ddod ag unrhyw enghreifftiau o waith creadigol gyda nhw i’r cyfweliad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae gwaith prosiect parhaus y myfyrwyr yn cael ei asesu ar y cwrs hwn. Mae’r cwrs hwn yn 14 awr yr wythnos dros dri diwrnod.

Cyfleoedd Dilyniant

Yn gyffredinol, mae myfyrwyr yn dewis arbenigo yn un o’r llwybrau creadigol ac yn symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 2 mewn Celf neu Ffotograffiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Sylwch fod ffi stiwdio o £25 ar gyfer y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No