Celf a Dylunio (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnig cyflwyniad cadarn i amrywiaeth o ddisgyblaethau ymarferol o fewn celf a dylunio megis lluniadu, peintio, cerameg, cerflunio, tecstilau, graffeg, ffotograffiaeth a chyfeiriadau cyd-destunol.

Mae popeth sy’n weledol yn ein hamgylchynu yn ein bywyd - cylchgronau, posteri, ffasiwn, ategolion, dodrefn, dylunio mewnol, pecynnu, hysbysebu ... ac mae’r cyfan yn dechrau yn y coleg celf gydag unigolion creadigol, dychmygus sy’n gweithio’n galed. Byddwch yn arlunydd, yn grefftwr neu’n ddylunydd a dewch o hyd i daith sy’n weledol gyffrous i chi.

Mae 12 uned astudio dros y flwyddyn ac mae angen pasio pob uned i gael gradd Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Mae dau gymhwyster celf (efydd ac arian) hefyd wedi’u hintegreiddio yn y cwrs.

Bydd technegau Celf a Dylunio yn cael eu dangos cyn rhoi aseiniadau, a bydd myfyrwyr wedyn yn gweithio’n annibynnol, heb unrhyw gymorth, gan ddangos yr hyn maen nhw wedi’i ddysgu.

Asesir gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn 2D, 3D a ffotograffiaeth yn ystod tasgau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth.

Mae dau brosiect yn cael eu gosod a’u hasesu’n allanol gan y bwrdd arholi. Bydd y myfyrwyr yn cael amser ymchwil a pharatoi yn yr ystafell ddosbarth, cyn creu darn olaf i gyfnod penodol o amser, yn gwbl annibynnol, dan amodau arholiad.

Bydd pob prosiect yn cynnwys cyfeiriadau cyd-destunol - edrych ar waith artistiaid eraill a defnyddio technegau, prosesau a chysyniadau tebyg yng ngwaith y myfyrwyr eu hunain. Rhaid bod cysylltiad bob amser ag artistiaid a dylunwyr eraill.

Bydd tiwtor personol yn eich tywys trwy’r broses yn ystod eich cyfnod ar y cwrs ac mae cymorth ar gael hefyd ar gyfer anghenion dysgu unigol pan fo angen.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Pedwar cymhwyster TGAU ar radd D. Mae Gradd A-C mewn TGAU Celf a Dylunio yn ddymunol.

Byddwn yn derbyn cymwysterau cyfatebol, tan y cyfweliad. Yn amodol ar gyfweliad ac enghreifftiau o waith.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio, gyda gradd derfynol teilyngdod o’u cwrs Lefel 2.

Gwybodaeth Ychwanegol

Sylwch fod ffi stiwdio o £50 ar gyfer y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No