Cyfrifiadureg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hwn yn faes astudio cyffrous sy’n darparu’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddatblygu’r holl gydrannau meddalwedd a chaledwedd modern. Cewch gyfle i ddatblygu sgiliau rhaglennu ynghyd â gwybodaeth o galedwedd a meddalwedd.

Dylech fod â diddordeb brwd mewn creu’ch rhaglenni pwrpasol eich hun i ddarparu atebion i wahanol dasgau.

18/10/22

Gofynion Mynediad

Gradd B mewn TGAU Mathemateg. Byddai cymhwyster TGAU mewn Cyfrifiadureg/TGCh yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs yn helaeth ac mae’n cynnwys:

 • Rhaglennu cyfrifiadurol
 • Creu meddalwedd gyfrifiadurol, e.e. rhaglennu cronfeydd data, rhaglennu gemau, datblygu apiau
 • Egwyddorion sylfaenol gwyddoniaeth gyfrifiadurol gan gynnwys tynnu, dadelfennu, rhesymeg, algorithmau a chynrychioli data
 • Dadansoddi problemau mewn termau cyfrifiadurol trwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau o’r fath
 • Mathau o ddata a strwythurau data
 • Trefnu ffeiliau a systemau cronfa ddata
 • Cynhyrchu atebion strwythuredig i broblemau cyfrifiadurol
 • Dylunio a dadansoddi systemau
 • Profi system
 • Systemau gweithredu
 • Pensaernïaeth systemau cyfrifiadurol
 • Mathemateg a theori cyfrifiadureg

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND Cyfrifiadura Cymhwysol.

Dilyniant i gwrs prifysgol – gan fod rhaglenni a chymwysiadau cyfrifiadurol yn rhan annatod o bob agwedd ar fywyd modern ac oherwydd y sgiliau trosglwyddadwy niferus a ddatblygir, mae’r pwnc hwn yn addas i’w astudio mewn cyfuniad â nifer o bynciau eraill, ar Safon Uwch ac mewn addysg uwch.

Gyrfaoedd mewn amrywiaeth o ddiwydiannau megis ymchwil a datblygiad, animeiddio ffilmiau a rhaglennu.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No