Llwybr Craidd Cyfunol Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Oedolion, Plant a Phobl Ifanc (L2)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth o’r sector iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd dysgwyr hefyd yn cwblhau Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant : Cymhwyster Craidd ochr yn ochr â’r cymhwyster hwn.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Egwyddorion a gwerthoedd
  • Iechyd a diogelwch
  • Iechyd a lles, dysgu a datblygiad
  • Ymarfer proffesiynol.

Byddwch chi hefyd yn astudio llythrennedd, rhifedd a sgiliau hanfodol a bydd gofyn i chi wneud lleoliadau gwaith mewn gofal preswyl a gofal nyrsio, canolfannau teuluoedd a sefydliadau gwirfoddol.

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Diweddarwyd Tachwedd 2020

 

Gofynion Mynediad

Dwy radd C ar lefel TGAU (Saesneg yn ddelfrydol) a graddau D ychwanegol neu gwrs Lefel 1 gyda 90% presenoldeb wedi’i ategu gan leoliad gwaith. Rhaid i chi gwblhau DBS cyn cofrestru ar y cwrs. Mae’n costio tua £40.

Cyfleoedd Dilyniant

Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Lefel 3).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae crysau polo yn costio £10 a bydd angen dau arnoch. 

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol ar gyfer gwibdeithiau a byddwn yn esbonio’r rhain ar y pryd.

Lleoliad(au):
Tycoch
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes